កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ
បន្ទប់ សាលទី ២
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ (សាលទី ២)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ កម្មវត្ថុបទល្មើស ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៩៣៧ ចុះ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៩៣៧/១៩-០៩-១៦ ស៊ឹប រឿន
គី សុខ , គី សុខជា , គី ធារិត មេធាវី លឹម សំអឿន
ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថាន់ទម្ងន់ទោស និងជេរប្រមាថ គឹម ដានី ខេត្តព្រៃវែង
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៧៩៦ ចុះ ថ្ងៃទី ២១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៧៩៦/២១-០៨-១៥ សៅ សារ៉េម
ចាន់ វណ្ណា , ថា សុធិ , ហុង គឹមហ៊ាន , ឡាម ណារី , ស៊ុង កុសល , ឡាម ពីសី មេធាវី ឡុង លន់
ប៉ៈពាល់កម្មសិទ្ធិសាធារណៈ គឹម ដានី ខេត្តស្ទឹងត្រែង
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១០៥៩ ចុះ ថ្ងៃទី ១២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១០៥៩/១២-១១-១៥ សយ សុភាព មេធាវី គួយ ធុនណា
រស់ សុឃិត
ផ្សាយពត៌មានមិនពិត គឹម ដានី

បង្វិលពីតុលាការកំពូល

សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៤២២ ចុះ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៤២២/២៣-១២-១៦ សំ សៅឌី មេធាវី គឹម រ័ត្នណារ៉ុង មេធាវី ហេង ចាន់វាសនា
ទឹម ដែន , ខុន សុខន , ហង់ សុភារ៉ា , មេធាវី គា សុផល
លួច គឹម ដានី ខេត្តកណ្តាល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៨៥៩ ចុះ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៨៥៩/០៤-០៩-១៧ អឿន ពៅ
នូ ទូច , មេធាវី ម៉ន កែវស៊ីវន
អ្នកកាន់កាប់ថ្មីលើអចលនវត្ថុរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈដោយគ្មានប័ណ្ណ គឹម ដានី

បង្វិលពីតុលាការកំពូល

សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៦៥ ចុះ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៦៥/០៧-០២-១៩ អយ្យការ
រឹប សុវ៉ាន់ មេធាវី ស៊ិន សុវ៉ន
រក្សទុក ដឹកជញ្ជូន និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន គឹម ដានី ខេត្តកោះកុង
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១១០៤ ចុះ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១១០៤/១៧-១១-១៤ ឈុន ស្រីមុំ
ជិន លាងអាត មេធាវី នូចន្ថា
ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន គឹម ដានី ខេត្តកំពង់ចាម
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៦៥៨ ចុះ ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៦៥៨/០៥-០៦-១៨ អយ្យការ
ស ចន្ថា មេធាវី ឆាយ ធីតា
លួចមានស្ថាន់ទម្ងន់ទោស (ឆ្កៈសោរទ្វាផ្ទះលួចទ្រព្យសម្បត្តិ) និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន គឹម ដានី រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៧៩៦ ចុះ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៧៩៦/១៥-០៨-១៦ យូ ឃាងថាវរិន្ទ
ឈិន សុគន្ធារី​ មេធាវី សួង សុភ័ក្ដ្រា
មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍​អាចជូញដូរបាន គឹម ដានី រាជធានីភ្នំពេញ
១០ សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១០៤៩ ចុះ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១០៤៩/២៧-១០-១៤ ឃឿន សារ៉ង
រស់ ស៊ីណា , រ៉េត សុភារម្យ មេធាវី លួង សុខា​ មេធាវី នូ ចន្ថា
ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន គឹម ដានី ខេត្តសៀមរាប
១១ សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៦៧១ ចុះ ថ្ងៃទី ១៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៦៧១/១៨-០៧-១៦ អយ្យការ
VITALLS ENEKWENCHI JOHN , ហ៊ុយ ទី មេធាវី ចាន់ សុភា មេធាវី ច័ន្ទ រាសីភ័ក្ដ
ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន គឹម ដានី រាជធានីភ្នំពេញ
១២ សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៤៥១ ចុះ ថ្ងៃទី ០៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៤៥១/០៨-០៥-១៤ គឹម សំអឿន
វ៉េង លឹមអ៊ាង , មេធាវី គីម សុជាតិ , មេធាវី លាង ឃីម
មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន គឹម ដានី រាជធានីភ្នំពេញ